Archivo de la categoría: GRAMÁTICA-GAL

TEMA 7: GRAMÁTICA. OS ADVERBIOS.

GRAMÁTICA. LOS ADVERBIOS

RECURSOS ANAYA

GRAMÁTICA. LOS ADVERBIOS2

RECURSOS ANAYA

TEMA 2. OS DETERMINANTES.

GRAMÁTICA.OS DETERMINANTES

RECURSOS ANAYA

GRAMÁTICA.OS DETERMINANTES2

RECURSOS ANAYA

CONXUGADOR DE VERBOS

Tes dúbidas cun verbo en galego? Escríbeo no recuadro e darancho conxugado.

Imagen

VERBOS EN GALEGO: SER, ESTAR E IR

ar.tiching.com

CLASES DE ORACIÓNS III

 

TEMA 14

CLASES DE ORACIÓNS II

TEMA 14

CLASES DE ORACIONES I

TEMA 14

Gramática: O Predicado Verbal 2

ANAYA

Gramática: O predicado Verbal 2.


Gramática: Complementos del Verbo

ANAYA

Gramática: Clases de Oracións

ANAYA

Gramática: As interxeccións

ANAYA

HISTORIA DA NOSA LINGUA

Aprendemos algo máis da nosa lingua

ANAYA

HISTORIA DA NOSA LINGUA. 2

Fai corresponder corresponder os diferentes feitos históricos

ANAYA

AUTOEVALUACIÓN 2. AS INTERXECCIÓNS

TEMA 14