Archivo de la categoría: 10.1.XEOGRAFÍA FÍSICA

MAPA FÍSICO DE GALICIA

Mapa-fisico-de-Galicia

zonu.com

 

Imagen

MAPA FÍSICO DE GALICIA

MAPA FÍSICO DE GALICIA1

MAPAS INTERACTIVOS: O RELEVO DE GALICIA

 

Sitúa  os elementos xeográficos polos que che preguntan. Tes que sinalar no mapa onde se encontra exactamente cada un.

RELEVO DE GALICIA 1. MONTES, SERRAS...

serbal.pntic.mec.es

Coñeces o nome de cada elemento xeográfico sinalado no mapa? Ponte a proba con este mapa interactivo. Tes que elixir a resposta axeitada dun listado con varias opcións.

RELEVO DE GALICIA 1. MONTES, SERRAS2...

serbal.pntic.mec.es

A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia colaborou na tradución dos mapas ao galego

AS COSTAS GALEGAS. MAPAS INTERACTIVOS.

Saberías situar os elementos xeográficos polos que che preguntan? Tes que sinalar no mapa onde se encontra exactamente cada un.

COSTAS DE GALICIA1. MAPAS INTERACTIVOS

serbal.pntic.mec.es

COSTAS DE GALICIA2. MAPAS INTERACTIVOS

serbal.pntic.mec.es

OS RÍOS DE GALICIA

COMO SE CHAMA…?

serbal.pntic.mec.es

ONDE ESTÁ O RÍO…?

serbal.pntic.mec.es